גנרטורים לתעשייה

"מרכז החשמל גנרטורים", מתמחה במתן פתרונות חשמל למפעלים אשר נזקקים להמשך תפקוד המפעל כתוצאה מהפסקות חשמל שמקורן בתקלות פתאומיות, או הפסקות יזומות.

כמו כן, ברשותנו גנרטורים בכל ההספקים הנדרשים. אנו פורסים תשתיות חשמל זמניים הכוללים לוחות חשמל, זאת בהתאם למערך החשמל במפעל הזקוק להמשך תפקוד מלא ושגרתי.